Jako dzieciom swobodnie jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. To